Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπογάς Χρήστος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθανασόπουλος Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ Ντέκας Γιάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ Χάιδος Σπυρίδων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ Κουμέλης Αντώνης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Μπαζαλέκος Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ Κοντός Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ Στέργιου Μιχαήλ
ΜΕΛΟΣ Τσίπης Πέτρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Μάντζιος Νικόλαος,
Κωνσταντής Γεώργιος

Διατελέσαντες Πρόεδροι

N. Ονοματεπώνυμο Χρονολογία
1 Σανιδάς Παναγιώτης  
2 Κόντος Γιώργος 1979-80
3 Μπαλαμάτσιας Γιώργος 1980-81
4 Αποστόλου Λευτέρης 1982-83
5 Λάμπρης Ευάγγελος 1983-84
6 Ανδρέου Απόστολος 1984-85
7 Λάμπρης Ευάγγελος 1985-86
8 Αποστόλου Λευτέρης 1986-87
9 Λάμπρης Ευάγγελος 1987-88
10 Λάμπρης Ευάγγελος 1988-89
11 Καντζέλης Κώστας 1989-90
12 Λάζος Μιχαήλ 1990-91
13 Καντζέλης Κώστας 1991-92
14 Καντζέλης Κώστας – Καλογήρου Τάσος 1992-93
15 Καλογήρου Τάσος 1993-94
16 Καλογήρου Τάσος 1994-95
17 Καλογήρου Τάσος – Γατσιάνης 1995-96
18 Γατσιάνης 1996-97
19 Αγγέλης Δημήτριος 1997-98
20 Παπαηλίας Θανάσης 1998-99
21 Μπάρκας Νίκος 1999-00
22 Παπαηλίας Θανάσης 2000-01
23 Καντζέλης Γιώργος 2001-02
24 Καντζέλης Γιώργος 2002-03
25 Καντζέλης Γιώργος 2003-04
26 Κωσταντής Γιώργος 2004-05
27 Κωσταντής Γιώργος 2005-06
28 Κωσταντής Γιώργος 2006-07
29 Κωσταντής Γιώργος 2007-08
30 Μπογάς Χρήστος 2008-09
31 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2009-10
32 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2010-11
33 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2011-12
34 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2012-13
35 Γεωργόπουλος Λάμπρος – Παπακώστας Θοδωρής 2013-14
36 Παπακώστας Θοδωρής 2014-15
37 Παπακώστας Θοδωρής – Γκλίναβος Θωμάς 2015-16
38 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2016-17
39 Μπογάς Χρήστος 2019-20