Νέο Δ.Σ. του Α.Ο.Β.

Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.  του Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, συγκροτήθηκε το νέο συμβούλιο.

 
  1. Πρόεδρος Δ.Σ: Μπογάς Χρήστος
  2. Γενικός Γραμματέας: Αθανασόπουλος Χρήστος
  3. Ταμίας: Ντέκας Γιάννης
  4. Α’ Αντιπρόεδρος: Χάιδος Σπυρίδων
  5. Β’ Αντιπρόεδρος: Κουμέλης Αντώνης
  6. Γενικός Αρχηγός: Μπαζαλέκος Γεώργιος
  7. Μέλος: Κοντός Αθανάσιος
  8. Μέλος: Στέργιου Μιχαήλ
  9. Μέλος: Τσίπης Πέτρος
  10. Αναπληρωματικά Μέλη: Μάντζιος Νικόλαος, Κωνσταντής Γεώργιος